Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2015

17:26
8616 6a54 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamyu myu
xforeveryoungx
17:26
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller viamyu myu
xforeveryoungx
17:26
4750 de0c
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viamyu myu
xforeveryoungx
17:26
3542 11e7
bardzo.
Reposted fromoutcat outcat viamyu myu
xforeveryoungx
17:26
9901 881c
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry viamyu myu
xforeveryoungx
17:26
Za pierwszym razem można wybaczyć. Za drugim przyjąć na klatę. Za trzecim wypierdalaj.
— Hubertos.
Reposted fromgoodcoffe goodcoffe viadreams96 dreams96
17:26
9613 44c2 500
xforeveryoungx
17:26
8046 14ef 500
Reposted fromkarahippie karahippie viadreams96 dreams96
xforeveryoungx
17:26
Miałeś mnie jak tylko powiedziałeś "Cześć"
— JERRY MAGUIRE (1996)
Reposted fromlittlenicolekaa littlenicolekaa viadreams96 dreams96
xforeveryoungx
17:26
Bolało, bo schemat znów się powtórzył. Schemat, który jak sądziłam, zdołam przełamać.
— Jane Green "Prosto z mostu"
xforeveryoungx
17:26
3923 b0ca
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadreams96 dreams96
xforeveryoungx
17:25
Bo zaczyna się tęsknić jak ta osoba jeszcze jest obok, ale ty wiesz ze za chwile, za moment już jej nie będzie.  Że odwrócisz się i będziesz musiała iść, choć wolałabyś, ponad wszystko, nie musieć.  Zostać i nie robić nic. Po prostu być w pobliżu. 
— 212
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viadreams96 dreams96
xforeveryoungx
17:19
Mówisz, że przeceniamy emocje, ale to nieprawda. Emocje to jedyne, co mamy.
— "Młodość", Paolo Sorrentino (2015)
Reposted from1923 1923 vianieuciekaj nieuciekaj
xforeveryoungx
17:19
7350 1b3b 500
Reposted fromSkydelan Skydelan vianieuciekaj nieuciekaj
xforeveryoungx
17:19
xforeveryoungx
17:09
3691 b4f3 500
Reposted frommental-cat mental-cat vianieuciekaj nieuciekaj
xforeveryoungx
17:09
3416 5506 500
Reposted frommagic-unicorn magic-unicorn vianieuciekaj nieuciekaj
xforeveryoungx
17:09
6632 7159
Reposted fromapsikmania apsikmania vianieuciekaj nieuciekaj
xforeveryoungx
17:08
To Ty, stale mijamy się, kto wie, co oddala nas. To nic, odnajdziemy się gdzieś. Ty wiesz i ja.
— Blue Cafe
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse vianieuciekaj nieuciekaj

June 24 2015

xforeveryoungx
18:51
4522 4ee1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl